Partneři

AIJU, TECHNOLOGICKÝ INSTITUT PRO VÝROBKY PRO DĚTI A VOLNÝ ČAS
IBI, ALICANTE (ŠPANĚLSKO)
www.aiju.info

Technologický institut pro výrobky pro děti a volný čas (AIJU), byl založen v roce 1985 jako nezisková organizace poskytující podporu odvětví výroby pro děti a volný čas, v oblasti výzkumu a vývoje, s cílem, zvýšit úroveň bezpečnosti a kvality těchto výrobků. AIJU má v současné době 450 přidružených organizací a pracovní tým 80 odborníků specializujících se na bezpečnost výrobků, chování spotřebitelů, výuku a průmyslové inovace.  AIJU je členem řady sdružení a také národních i evropských týmů zaměřených na bezpečnost výrobků, jako jsou hračky, dětský nábytek a výrobky pro péči o děti.

UNIVERZITA POLITECNICA DELLE MARCHE (UNIVPM)
ANCONA (ITÁLIE)
www.univpm.it

Anconská univerzita byla založena v roce 1969 jako Free university of Ancona se třemi fakultami lékařskou, technickou a biologie. Jako státní  univerzita byla definitivně uznána ve velmi krátkém čase, konkrétně dne 18. ledna 1971.
Fakulta ekonomiky a obchodu byla bezprostředně zřízena v akademickém roce 1988-89, kdy  byla také založena agronomická fakulta,  spolu s fakultou matematiky, fyziky a přírodních věd, s oborovým studiem obecné biologie a specializace v námořní biologii, oceánografii a biotechnologii.
18. ledna 2003 změnila univerzita Ancona název na "Università Politecnica delle Marche. V současné době má univerzita pět fakult, 21 různých studijních oborů v tříletém studiu, 19 oborů navazujících ve vyšší úrovni, 3 samostatné obory ( 1 inženýring - 5 letý, 1 medicíny a chirurgie - 6 letý, 1 ortodoncie a protetiky 6 letý , 11 odborných studijních kurzů, 29 specializací, a 10 PhD programů. Počáteční zápis 290 studentů pro akademický rok 1969-70 postupně vzrostl na současných 17 000. V padagogickém týmu je 550 profesorů, asistentů pedagogů a výzkumných pracovníků, 181 dočasných zaměstnanců a 605 technických a administrativních pracovníků.
Vyučuje se ve třech hlavních areálech. Vědecký a technologický areál v Monte Dago a jeho stavby se mohou pochlubit monumentálním a prestižním dílem, které navrhl Belluschi, italsko-americký architekt. V tomto komplexu se nachází i Fakulta strojního inženýrství, Zemědělská fakulta a Fakulta matematiky, fyziky a přírodních věd.
Druhý výzkumný a vzdělávací komplex je v Torrette pro biologické, vědecké a klinické potřeby Lékařské fakulty a chirurgie. Třetí areál je v centru města v historických ex-kasárnách Caserma Villarey a sídlí zde Fakulta ekonomiky.
Na Ekonomické fakultě jsou 2 oddělení. V DIMA (Oddělení řízení) jsou profesoři a výzkumní pracovníci v oboru práva, profesoři a vědci z ekonomie, profesoři a vědci z matematiky.

 

UNIVERZITA ALICANTE (UA)
ALICANTE (ŠPANĚLSKO)
www.ua.es

Univerzita v Alicante (UA) byla založena v roce 1979. Dnes vzdělává více než 36 000 studentů - z nichž je 2500 zahraničních  a nabízí více než 80 vysokoškolských a 96 postgraduálních programů. Na UA sídlí 227 výzkumných skupin  z oblasti sociálních, právních,, experimentálních a  technologických, humanitárních věd, školství a zdravotnictví a 15 výzkumných ústavů. UA zaměstnává více než 2 400 výzkumníků, profesorů a v řídící struktuře má   1 300 osob. Oddělení softwarových a výpočetních systémů (DLSI) je jedním z největších oddělení UA, které zaměstnává více než 60 učitelů na plný úvazek, více než 30 učitelů a externích zaměstnanců. DLSI patří do Polytechnické školy a věnuje se výzkumu a školení v následujících oblastech: softwarové inženýrství, vývoj softwaru a multimediální systémy včetně systémů řízení e-learningu. DLSI provádí několik výzkumných činností v oblasti vývoje softwaru, použitelnosti a dostupnosti webových stránek a webových aplikací a e-learningu za posledních 15 let. Oddělení sociologie na UA podporuje DLSI při realizaci tohoto projektu.

 

SDRUZENI PRO HRACKU A HRU (SHH)
PRAHA (ČESKÁ REPUBLIKA)
www.sdruzenihracky.cz

Sdružení pro hračku a hru sdružuje komunitu zabývající se hračkou a hrou jako jsou výrobci, designeři, velkoobchodníci, dovozci, maloobchodníci, odborné školy, zkušební laboratoře a pedagogové. V současné době sdružuje 140 subjektů. Spolupracuje s pegagogickou fakultou Univerzity Karlovy, zkušebními ústavy ve Zlíně a v Českých Budějovicích a Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze. Hlavním cílem sdružení je, aby děti dostávaly do rukou bezpečné hračky, které budou pozitivně ovlivňovat jejic fyzický i psychycký vývoj. SHH také organizuje vzdělávací kurzy v oblasti bezpečnosti výrobků a ochrany spotřebitelů.

 

 

ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SEGURANÇA INFANTIL (APSI)
LISABON (PORTUGALSKO)
www.apsi.org.pt

S více než 25-ti letými zkušenostmi v oblasti bezpečnosti dětí pomáhá portugalská asociace pro podporu bezpečnosti dětí při podpoře konkrétních postojů a praktik a vytváření bezpečného prostředí, které zaručuje zdravou výchovu dětí a mladých lidí. Cílem je snížit počet a závažnost zranění v těchto věkových skupinách.
APSI je soukromá nezisková organizace založená v roce 1992 se statutem veřejné služby. Je to rodinná organizace a organizace spotřebitelů. Je vedoucí představitel z hlediska bezpečnosti vody, bezpečnosti hraček a dětských hřišť, bezpečnosti cestujících a bezpečnosti městské hromadné dopravy, která slouží jako vlajková loď v oblasti bezpečnosti dětí v Portugalsku iv Evropě. Je to jediná entita v Portugalsku, která se věnuje výhradně prevenci zranění.
APSI zasahuje do společnosti prostřednictvím informací a komunikace, výzkumu, vzdělávání a odborné přípravy a účasti na vývoji právních předpisů a standardizaci.